DV 55


מכשיר ביפאפ DV55 - S

מכשיר ביפאפ SleepCube bilevel S מספק 2 לחצים, לחץ בנשימה ולחץ בנשיפה.
המכשיר מזהה אם המטופל נושם או נושף ובהתאם לכך מספק את הלחצים כפי שנקבעו ע"י הגורם הרפואי.

תחום הלחץ הגבוה בנשימה נחוץ על מנת למנוע מצבים של הפסקות נשימה, מלאות וחלקיות, נחירות ועוד, הלחץ הנמוך בנשיפה נועד להבטיח למטופל מעבר קל ונוח בין הנשימה לנשיפה, נשימה קלה עם פחות התנגדות
Bilevel S יעיל במיוחד, עבור אותם משתמשים הזקוקים ללחצים גבוהים ו/או אלה שמצבם הרפואי מצריך זאת.

תכונות

 • זיהוי ודיווח על אירועים נשימתיים באופן רחב ומתקדם
 • פיצוי אוטומטי של שימוש במכשיר לגובה 2750 מטר. Automatic altitude compensation
 • פיצוי על דליפת אוויר מהמסיכה
 • הפעלה וכיבוי אוטומטיים באמצעות הנשימה
 • העלאת לחץ הדרגתית–Ramp 0 עד 45 דקות במרווחים של 5 דקות
 • תחזוקה נוחה וקלה
 • מכשיר מאושר טיסה
 • בדיקת התאמת מסיכה למשתמש MaskFit check
 • הורדת נתונים ובדיקת היענות לטיפול באמצעות SmartCode
 • אפשרות לניטור SpO2 , דופק ו - Tidal volume
 • מיתוג אוטומטי ספק כוח אוניברסלי של 100 - 240 וולט, 50 - 60 הרץ.
 • אפשרות לחיבור פעולת DC 12V
 • LCD עם תאורה אחורית קל ונוח לשימוש
 • אפשרות לחיבור מעשיר לחות אינטגרלי (אביזר אופציונלי)

DV 55- SleepCube BiLevel S חומרים נוספים

DV 55- SleepCube BiLevel S מפרט הטכני

מפרטערך
משקל 1.22 ק"ג
גובה 10.7 ס"מ ( עם מעשיר לחות 16.5 ס"מ)
רוחב 16.5 ס"מ ( עם מעשיר לחות 16.5 ס"מ)
עומק 17.5 ס"מ ( עם מעשיר לחות 17.5 ס"מ)
תחום לחצים 3 - 25 cm H2O
רמת רעש 26 dBA
שימוש בגובה (–) 430 m up to 2743
מידע נוסף התראה חזותית על הסרת מסיכה, אפשרות לשליטה מרחוק, תזכורת חזותית על החלפת מסנן