Portable Aspirator 7305 VacuAide

Portable Aspirator - 7305 VacuAide

מכשיר VacuAide 7305 הוא מכשיר סקשיין נייד קטן וקל משקל. הוא משמש בעיקר עבור פינוי דרכי הנשימה בצורה יעילה ביותר ועוזר להתמודד ולמנוע הידבקויות.
מכשיר הסקשיין VacuAide אידיאלי לשימוש ביתי ו/או לשימוש מוסדי בבתי חולים ובמרפאות, הוא עונה לתקני ISO 10,079-1 מחמירים ומתאים להעברת חולים במקרי חירום.
ניתן להשתמש במכשיר באמצעות הסוללה הפנימית או ישירות מאספקת החשמל, כמו כן המכשיר מסופק עם כבל DC 12V המתאים למטען לרכב.

מכשיר הסקשיין ע 7305 VacuAide מתאים למכלי איסוף נוזלים בגדלים 800ml 1200ml המכלים ניתנים לשימוש חוזר. המכלים בעלי מצוף אוטומטי הנועד למנוע הצפה של הנוזל לתוך המכשיר.
מכשירי הסקשיין מסופקים עם מסנן הידרופובי רזרבי.

Portable Aspirator - 7305 VacuAide חומרים נוספים