Compact 525 Oxygen Concentrator

מחולל חמצן קומפקטי 525

מחוללי החמצן של חברת דהוילביס מוכרים בשל האיכות הגבוהה ורמת האמינות שמספק המכשיר למשתמשים בהם. המכשיר קל לשימוש וידידותי לסביבה.

מחולל החמצן דגם Compact 525 בגרסה החדשה תוכנן ונבנה על מנת לעמוד בדרישות הגבוהות של החולים וכמו כן לתת מענה הולם ברמת העלויות לספקי שירות.

מחויבות החברה לאיכות באה לידי ביטוי בהשקעה משמעותית בתהליכי ייצור חדשים ובטכניקות ייצור חדשניות. מחוללי החמצן מיוצרים במפעלי החברה בפנסילבניה ארה"ב.

מחולל החמצן מספק חמצן עד 5 ליטר לדקה עם ריכוז חמצן גבוה בכל רמת ספיקה נדרשת. יישום הטכנולוגיות החדשות בייצור מחולל החמצן החדש של דהוילביס נועדה לאפשר הפחתת רעש פעולת המכשיר, הפחתת צריכת החשמל ושיפור עליות התפעול.

Compact 525 Oxygen Concentrator חומרים נוספים