hb0 2000 מד סטורציה
מד סטורציה

מכשיר פולס אוקסימטר למדידת רמת רווי החמצן בדם וקצב הלב (דופק).
המכשיר ביתי, קטן קל וידידותי למשתמש.
המכשיר מיועד למקרים בהם נדרש מעקב אחר רמת רווי החמצן בדם כמו גם דופק.
המכשיר בעל תצוגה דיגיטאלית, ניתן לתליה על הצוואר ומופעל באמצעות 2 סוללות AAA
הפעלה וכיבוי בעזרת כפתור וכיבוי אוטומטי בתום השימוש.

מד סטורציה Hb0-2000 חומרים נוספים